best mobile web builder

ZÁVÄZOK KVALITY

Tento záväzok viedol k silnému systému riadenia kvality (QMS), ktorý je schopný zabezpečiť excelentnosť v oblasti výroby, nákladovej efektívnosti, komunikácii so zákazníkmi, včasné dodávky a súlad s regulačnými orgánmi.


Zaručená dobrá povesť SEISA je podporovaná jej kultúrou neustáleho zlepšovania a používaním špičkových technológií. Naši skúsení zamestnanci sa pravidelne oboznamujú s najnovšími trendami v oblasti regulácie a výroby. SEISA naďalej pokračuje v rozširovaní svojho arzenálu špičkových technológii pre testovanie a výrobu.


"Dnes SEISA poskytuje svoje prémiové, vysoko-kvalitné výrobné a vývojové služby v oblasti výroby zdravotníckych pomôcok z jej viacerých FDA registrovaných prevádzok. 

Spolu tieto prevádzky na Slovensku a v Mexiku ponúkajú viac než 10 000 m2 kontrolovaných čistých výrobných priestorov triedy ISO class 8."